home_hover home mail_hover mail-small_hover mail-small mail activities_hover activities cancel check_hover check chevron clock close_hover close comment days edit_hover edit-small edit external_hover external facebook_hover facebook information_hover information link_hover link logout_hover logout mute_hover mute pause_hover pause plus radiocheck report_hover report reporters_hover reporters search share-bottom share-right sponsors_hover sponsors supporters_hover supporters-small supporters tag-right_hover tag-right updates_hover updates user_hover user volume playbutton
Edukans Actieplatform
Vrijdag 19 januari We werden vanmorgen om 7.30 uur verwelkomd bij Mchuchu PS door een nieuwe directeur, Jackson en de deputy Clinton. Eliza...

Critical Friends 2

Vrijdag 19 januari

We werden vanmorgen om 7.30 uur verwelkomd bij Mchuchu PS door een nieuwe directeur, Jackson en de deputy Clinton. Elizabeth is verplaatst naar een andere school; zij woont nog in Nathenje, maar moet iedere morgen op de brommer naar haar school ver weg; die vervoerskosten moet zij trouwens zelf betalen! De reden van haar vertrek is omgeven met wat vaagheid: er schijnt een conflict te zijn geweest met de community over een laptop die zij als een persoonlijk cadeau heeft gekregen van iemand. Mensen uit de community zeggen echter dat de laptop van de school is en niet van haar; eigenlijk is de laptop dus van de community…. Jaloezie, of men zocht naar een stok om de hond te slaan?

Op verzoek van de community is zij in september verplaatst. Nou heeft Elizabeth vorig jaar al eens verteld dat de relatie met de community niet zo goed was; zij hoorde er niet echt bij omdat zij niet in het dorp wilde wonen, maar in Nathenje bleef wonen. Clifton was er niet open over; zoiets wordt verder niet in het openbaar besproken. Het is zo, punt.

Het nieuwe schoolhoofd is een wat oudere vriendelijke man, ervaring op eerdere scholen als hoofd. Maar hij heeft enkel idee wat we al die jaren met WT hebben gedaan. Gelukkig is Clifton er nog en de vorige deputy Elmet heeft een jaar studieverlof. Zij studeert nu in Blantyre en komt daarna terug. In enkele klassen zag ik actieve werkvormen!

Het programma hebben we uitvoerig doorgenomen met hen en we gaan volgende week zien hoe het loopt.

De Library was inmiddels ingericht en werd ook daadwerkelijk gebruikt. Dat ziet er goed uit.

Op Sonkhwe werden we hartelijk ontvangen door Solomon de headteacher en Enyless, de deputy. Ik was heel benieuwd wat er na de Critical Friends sessie in mei gebeurd was. 

Ze waren met het onderwerp “Absentisme” inderdaad flink aan het werk gegaan. Met het team besproken en met individuele teamleden, dat zij rolmodel moeten zijn voor de kinderen. Een leraar kan niet zomaar absent zijn, behalve bij ziekte of overmacht. En in dat geval moeten de lessen overgenomen worden en kinderen hun werk kunnen doen. Vol trots liet Solomon ons een brief zien van een leraar die ziek was en het werk voor zijn vervanger in een brief had opgeschreven.

Er was ook een schema waarin de presentie nu precies bijgehouden werd en bij absentie van de leraar werd de reden opgeschreven. Het absentisme van leraren was sterk gedaald! In de afgelopen maand was ongeoorloofd verzuim nog maar 2x voorgekomen! En vorige jaar gebeurde dat zeker 10x per maand.

Ook met de ouders en de leerlingen was het item besproken en dat heeft geholpen, maar het probleem is zeker nog niet helemaal opgelost. Vorig jaar was er vaak een absentisme van 50% of meer, nu is dat bijgehouden en is het nog ongeveer 25%. Zeker direct na de vakantie is het absentisme groot, ook tijdens de planttijd (nu in het regenseizoen) en tijdens de oogst. Maar groepen kinderen die zomaar ergens buiten aan het spelen zijn, dat heeft men aangepakt. Ook doordat teachers nu zelf minder absent zijn blijven kinderen wel op school. In het verleden kwam het wel voor dat kinderen bij de Assembly keken of hun leraar er wel was en zo niet, dan liepen zij daarna gewoon weg…. Men is er nu heel bewust mee bezig en dat helpt. Natuurlijk moet ik het niet naast de Nederlandse norm leggen…

Solomon en Enyless zullen tijdens de Critical Friends sessies volgende week vertellen over hun aanpak en de step-by-step-successen.

De Library is ingericht; maar de meeste boeken liggen nog in het kamertje van Solomon, schots en scheef, maar er worden gelukkig al wel wekelijks boeken uitgeleend aan kinderen. Ook hier een mooi succesje step by step.

Op Kalumbu werden we ontvangen door Philip, vorig jaar was hij deputy en nu gepromoveerd tot schoolhoofd. En Prisca is nu de deputy; zij was vorig jaar al heel actief in het regelen en organiseren. Dat is een goede keus.

De vorige directeur, Jelafasi, is gepromoveerd tot “Payer”. Naar ik begrijp wel een soort erebaantje in het district; je bent een soort schoolbegeleider en betaalt ook de salarissen uit, je moet administratie bijhouden, hoeveel geld krijgt een school, hoeveel boeken krijgt een school etc.

Deze school heeft al enkele jaren de hoogste scores van het district. Er gaan veel kinderen naar het secondary onderwijs, ook op nationaal niveau. Maar helaas heel weinig meisjes! Dat noemde Prisca dan ook als een belangrijk issue voor ons Critical Friends programma. Hoe komt dit en wat is daar aan te doen?

We bespraken het programma voor de komende week uitvoerig, zodat zij zich verder kunnen voorbereiden.

De school is weer gigantisch gegroeid: er zitten nu officieel ruim 3000 kinderen op deze school…. maar absentisme is hier ook een probleem: gezien de drukte die ik zag denk ik dat er vanmorgen hooguit 1000 aanwezig waren. Die 3000, waar laat je die??? Ja, onder de boom, maar er zijn slechts 25 leraren op deze school? Hoe doe je dat dan? Veel absentisme helpt wel om het enigszins aan te kunnen. Misschien wat cynisch gedacht van mij. Maar is er nou niemand in de regering die ook beseft dat dit niet kan? Ja, de school heeft hoge scores: men richt alle aandacht op de kinderen die er zijn, die regelmatig komen.

Wat me nu vandaag ook weer opviel, met name hier in Kalumbu: wat kapot is, wordt niet gerepareerd, maar verdwijnt ergens op een grote hoop. Een grote hoop stalen onderstellen van schoolbanken, een hok vol met planken, tafelbladen kris kras op elkaar gesmeten… en in diverse klaslokalen zitten de kinderen en masse op de grond. Men heeft de spullen niet, men kan het vaak ook niet, men weet niet wat men er mee aan moet… Ik vroeg op Nkhoma ooit eens om een schroevendraaier om een losse schroef van een tafelblad vast te zetten. Die was op de hele school niet aanwezig, en nieuwe schroeven waren er al helemaal niet. Repareren, dat leert men niet, dat doet men niet. Is er iets kapot, dan wachten we tot er weer een nieuwe komt. Zoals in de natuur, daar gaan planten en takken ook kapot, maar er komt altijd wel weer iets nieuws.

Zo’n cultuur verander je niet in een jaartje…

Al met al een mooie dag waarin mijn ogen ook weer verder open gingen!

Reactie plaatsen